Maanomistus

Maanomistus · 28. May 2019
Miksi tarvitsemme Kurkirahaston kaltaisia aloitteita ja miksi Maanhaltijat ovat niin tärkeitä?

Maanomistus · 19. October 2018
Mitä tapahtuu kun peltomaata käsitellään kauppatavarana ja se jätetään markkinamekanismien armoille? Siitä tulee keinottelun kohde ja kauppahinnat irtoavat reaaliarvoista. Maan hinta on jatkanut kasvuaan myös talouskriisin aikoina. Maa nähdään vakaana sijoituskohteena ja sen arvon oletetaan kasvavan jatkossakin, syntyy helposti itseään ruokkiva hintakupla.

Maanomistus · 19. September 2018
Maa on koko kulttuurin perusta ja ensimmäisen jalostusasteen toiminta-alue, jossa luodaan koko talouden perusta. Maa on kuitenkin alistettu kauppatavaraksi, jolle asetetaan tuotto-odotuksia, joita ei voi millään aidolla arvonmuodostuksella alkutuotannossa täyttää.

Maanomistus · 06. June 2018
Yksi Kurkirahaston päämääristä on löytää uusia tapoja omistaa ja hallita maata. Tässä kirjoituksessa avataan vähän maanomistukseen liittyviä maailmanlaajuisia ongelmia, jotka osaltaan luovat perusteita sille miksi uusia toimintatapoja tarvitaan.