Keitä ovat maanhaltijat?

Maanhaltijoita ovat sellaiset henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat osallistuneet Haltijarahaston (ent. Kurkirahasto) joukkorahoituskampanjaan ja haluavat olla mukana turvaamassa maaseudun elävyyttä ja kestävää maataloutta sekä olla luomassa uudenlaista mallia maanomistukseen. Maanhaltijoiksi kutsumme kaikkia Haltijahaston toimintaan rahallisesti liittyneitä.

Maanhaltijana

1. Suojelet humusta

Biodynaamisessa viljelyssä peltojen orgaanista ainesta eli humusta rikastutetaan huolellisella hoidolla ja hiiltä sitoutuu viljelysmaahan enemmän kuin sitä vapautuu.

 

2. Huolehdit ruoan laadusta

Luonnonmukaisen lähituotannon säilyminen ja kasvaminen takaavat turvallisesti tuotetun ja tuoreen ruoan. Ostettava viljelysmaa on sekä luomu- että demeter- sertifioitua.

 

3. Pidät huolta monimuotoisuudesta

Tilan kokonaisuuteen kuuluvat peltojen, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto.

 

4. Autat seuraavaa sukupolvea viljelemään

Kun pelto siirtyy säätiön omistukseen, sitä ei uuden viljelijäsukupolven tullessa tarvitse enää ostaa suurella pääomalla. Viljelijä pääsee keskittymään maan hoitamiseen, kun tulospaine vähenee.

 

 5. Saat tietoa ja pääset katsomaan peltoasi

 

Kerromme Haltijan tilan kuulumisista säännöllisillä uutiskirjeillä. Maanhaltijoille järjestetään tapahtumia joissa he pääsevät vierailemaan Haltijan tilalla.

Kiitos Maanhaltijat! 

 

20.2.2019 Kurkirahasto osti joukkorahoitusta apuna käyttäen n. 14 hehtaaria maata. Tällä alueella on noin 10 hehtaaria peltoa, tilakeskuksen tonttimaa ja vähän metsää. Maa-alue on lohkomisen yhteydessä nimetty Haltijan tilaksi. 

 

Maanhaltijoita on nyt 238! 


Maanhaltijuus ja luontosuhde parantavana voimana

Terveellä pohjalla toimiva maatalous on muutakin kuin viljelijän työtä luonnon kanssa. Toimivaan tilakokonaisuuteen kuuluvat myös ne ihmiset, joiden elämään tila tavalla tai toisella vaikuttaa.

 

Elävä suhde alkutuotantoon, luontoon ja maatalouteen voi toimia ihmistä eheyttävänä voimana ja synnyttää ja eheyttää omaa luontosuhdetta.  Läsnäolo, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemus, kohtaaminen luonnon kanssa rakentaa todellista suhdetta luontoon ja synnyttää aidon yhteyden elämän perustaan. Erityisen tärkeää tämä on lapsille, mutta parantavana voimana luonto toimii myös myöhemmällä iällä. Jo pelkästään luonnossa oleminen, silmät kiinni, kuunnellen, helpottaa siirtymistä itsekeskeisyydestä luontokeskeiseen tietoisuuteen. Mielenkiinto ja uteliaisuus heräävät ja muuntuvat syvemmäksi ymmärrykseksi. Näin käynnistyy luonnon riippuvuussuhteiden ymmärtäminen ja vaaliminen. Luonto haluaa puhua meille ja kun olemme läsnä on sillä paljon kerrottavaa ja näytettävää.

 

Osallistuminen maatilan toimintaan puutarhassa, pelloilla ja eläinten parissa yhdessä maanviljelijöiden kanssa on kokonaisvaltainen ja sosiaalinen kokemus ja antaa positiivisen kokemuksen merkityksellisestä yhteistyöstä sekä antaa taitoja ja intoa osallistua kestävään kehityksen päivittäiseen toteuttamiseen.

 

Haltijarahaston tehtävänä on mahdollistaa kestävää maataloutta sekä vahvistaa ja ylläpitää ihmisten suhdetta maatalouteen ja luontoon.

 

 

Haltijan tilan viljelijät Ira ja Ari Hellstén elementissään biodynaamisen tilan hoitajina ja ravinteiden kiertokulun kaitsijoina kertovat motiivistaan työnsä tekemiseen:  "Hoidetaan maata, se on kaiken lähtökohta. Vaan se elävä maa voi tuottaa meille ruokaa jatkossakin, olla meidän turva. En tiedä ymmärretäänkö, mitä se tarkoittaa jos menetämme hedelmällisen humuksen tältä planeetalta."