Mitä on maanhaltijuus?

Maanhaltijuuden käsite syntyi Biodynaamisen viljelyn säätiön joukkorahoituskampanjan yhteydessä, kun kerättiin varoja biodynaamisen pellon hankkimiseksi säätiön omistukseen Vesilahdessa. Maanhaltijoiksi ryhdyttiin kutsumaan sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka osallistuivat kyseiseen joukkorahoituskampanjaan

 

Maanhaltija termi kuvastaa suhdetta, joka kyseisillä tahoilla on yhdessä hankittuun maahan. He eivät juridisesti omista maata, vaan säätiö on maan omistaja. Maanhaltijat sen sijaan moraalisesti katsottuna omistajat maan yhdessä. Heillä voidaan katsoa olevan eräänlainen henkisen tason side maahan, huoltajuus tai haltijuus. Tämä haltijuus kuvastaa heidän tahtoaan olla mukana turvaamassa maan pysyminen kestävässä ja maailmaa uudistavassa käytössä.

 

Maanhaltijuus on uudenlainen tapa omistaa maata ja tuoda samalla yhteisöllistä voimaa ja tukea kestävälle maataloudelle. Ja vastapainoksi maanhaltijat voivat löytää voimaa ja tasapainoa omasta suhteestaan omaan maahansa.

 

Maanhaltijuuden vaikutukset

 

 Maanhaltijoiden peltoja viljellään uudistavasti ja biodynaamisesti. Tällöin peltojen orgaanista ainesta eli humusta rikastutetaan huolellisella hoidolla ja hiiltä sitoutuu viljelysmaahan enemmän kuin sitä vapautuu. 

 

Tärkeänä osata tätä kestävää viljelytapaa on monimuotoisuuden lisääminen. Monimuotoisuuden lisääntymien lähtee maan pienelioistä ja mikrobeista, kasvi- ja eläilajien määrän lisääntymiseen laajentuen ihmisten vuorovaikutukseen.

 

Tietoinen huolehtiminen maasta tuottaa laadukasta ruokaa, joka ravitsee muutenkin kuin fyysisesti.

 

Maanhaltijat ovat luomassa uudenlaista tapaa omistaa viljelysmaata ja säätiöomisteisena maata ei tarvitse tulevien viljelijäsukupolven enää ostaa suurella pääomalla. Tämä eheyttää omalta osaltaan maatalouden kustannusrakennetta ja helpottaa uusien ammattilaisten pääsyä alalle.

 

Kerromme Haltijan tilan kuulumisista säännöllisillä uutiskirjeillä. Maanhaltijoille järjestetään tapahtumia joissa he pääsevät vierailemaan Haltijan tilalla.

Kiitos Maanhaltijat! 

 

20.2.2019 ostimme joukkorahoitusta apuna käyttäen n. 14 hehtaaria maata. Tällä alueella on noin 10 hehtaaria peltoa, tilakeskuksen tonttimaa ja vähän metsää. Maa-alue on lohkomisen yhteydessä nimetty Haltijan tilaksi. 

 

Maanhaltijoita on nyt 238! 


Maanhaltijuus ja luontosuhde parantavana voimana

Terveellä pohjalla toimiva maatalous on muutakin kuin viljelijän työtä luonnon kanssa. Toimivaan tilakokonaisuuteen kuuluvat myös ne ihmiset, joiden elämään tila tavalla tai toisella vaikuttaa.

 

Elävä suhde alkutuotantoon, luontoon ja maatalouteen voi toimia ihmistä eheyttävänä voimana ja synnyttää ja eheyttää omaa luontosuhdetta.  Läsnäolo, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemus, kohtaaminen luonnon kanssa rakentaa todellista suhdetta luontoon ja synnyttää aidon yhteyden elämän perustaan. Erityisen tärkeää tämä on lapsille, mutta parantavana voimana luonto toimii myös myöhemmällä iällä. Jo pelkästään luonnossa oleminen, silmät kiinni, kuunnellen, helpottaa siirtymistä itsekeskeisyydestä luontokeskeiseen tietoisuuteen. Mielenkiinto ja uteliaisuus heräävät ja muuntuvat syvemmäksi ymmärrykseksi. Näin käynnistyy luonnon riippuvuussuhteiden ymmärtäminen ja vaaliminen. Luonto haluaa puhua meille ja kun olemme läsnä on sillä paljon kerrottavaa ja näytettävää.

 

Osallistuminen maatilan toimintaan puutarhassa, pelloilla ja eläinten parissa yhdessä maanviljelijöiden kanssa on kokonaisvaltainen ja sosiaalinen kokemus ja antaa positiivisen kokemuksen merkityksellisestä yhteistyöstä sekä antaa taitoja ja intoa osallistua kestävään kehityksen päivittäiseen toteuttamiseen.

 

Haltijarahaston tehtävänä on mahdollistaa kestävää maataloutta sekä vahvistaa ja ylläpitää ihmisten suhdetta maatalouteen ja luontoon.

 

 

Haltijan tilan viljelijät Ira ja Ari Hellstén elementissään biodynaamisen tilan hoitajina ja ravinteiden kiertokulun kaitsijoina kertovat motiivistaan työnsä tekemiseen:  "Hoidetaan maata, se on kaiken lähtökohta. Vaan se elävä maa voi tuottaa meille ruokaa jatkossakin, olla meidän turva. En tiedä ymmärretäänkö, mitä se tarkoittaa jos menetämme hedelmällisen humuksen tältä planeetalta."