HALTIJARAHASTO

Yhteisöllistä maanomistusta, ruokaturvaa ja uudistavaa, maasta huolta pitävää, maataloutta. Yhdessä!

Haltijarahasto on uudenlainen tapa omistaa maata, yhdessä! Se syntyi tarpeesta, kun Kurjen biodynaamisella maatilalla vuokralla olevat naapurin pellot Vesilahdella tulivat myyntiin. Näiden peltojen kohtalo oli vaakalaudalla, sillä viljelijät eivät pystyneet niitä ostamaan.  Myös myynnin edessä oleva naapuri haluaisi tulevaisuudessakin nähdä mailla laiduntavaa karjaa ja lampaita.  Tässä kohtaa ryhmä aktiivisia kuluttajia tuli apuun ja syntyi ajatus yhteisöllisesti omistetusta maasta.  Rahoituspohjaa peltokaupalle lähdettiin keräämään joukkorahoituksella. Juridisen kotinsa pellot löysivät Biodynaamisen viljelyn säätiön alaisuudesta, joka päätti perustaa paikallisen rahaston tätä tarvetta varten. Rahasto sai nimekseen Kurkirahasto ja vuoden 2021 rahaston nimi muutettiin Haltijarahastoksi, kuvaamaan paremmin sen luonnetta joukkorahoituksella hankittujen peltojen hoitajana.

Onnistuneen joukkorahoituksen turvin sekä Biodynaamisen viljelyn säätiö oman rahoituksen ja pankkilainan turvin maakauppa toteutui ja helmikuussa 2019 Koivulan tilasta ostettiin noin 14 hehtaarin määräala Biodynaamisen viljelyn säätiön omistukseen. Tällä alueella on noin 10 hehtaaria peltoa, tilakeskuksen tonttimaa ja vähän metsää. Tämä maa-alue sai nimekseen Haltijan tila.

 

 

Joukkorahoitukseen osallistuneita 238 henkilöä ja yhteisöä kutsumme Maanhaltijoiksi. Haltijarahaston kautta kaikki Maanhaltijat pääsevät halutessaan osallistumaan ja vaikuttamaan toimintaan! Haltijan tilaa kehitetään määrätietoisesti yhteisölliseen suuntaan. Yhteistyö peltoa hoitavien viljelijöiden kanssa, vaikuttaminen ja oppiminen muodostavat vahvan ja voimauttavan sillan toivorikkaaseen tulevaisuuteen. Säätiöpohjainen omistus turvaa maan, sillä sitä eivät omista henkilöt, vaan säätiö itse ja säätiön säännöt turvaavat maan pysymisen biodynaamisesti hoidettuna. 

Haltijarahaston tarkoituksena on maayhteyden pitäminen avoimena koko sille yhteisölle, jolle se on merkityksellinen. Kaikki maatilan toiminnot kasvien kasvusta ihmisten sosiaaliseen elämään ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa.

 

Yhdessä me:

- suojelemme humusta

- osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön

- vaikutamme ruoan laatuun

- pidämme huolta monimuotoisuudesta

- tuemme viljelijää hänen työssään nyt ja tulevaisuudessa

- luomme uusia sosiaalisia osallistavia rakenteita

 

Haltijan tilan sijainti:

Seuraa meitä myös Youtubessa

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.
Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.