Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Biodynaamisen viljelyn säätiö-Stiftelsen för biodynamisk odling sr / Haltijarahasto

Uudenmaankatu 25 A 4

00120 Helsinki

Sähköposti: info@kurkirahasto.fi

Y-tunnus: 1571339-6

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sari Kalliokoski
info@haltijarahasto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Haltijarahaston asiakasrekisteri.

 

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päästösten tietolähteenä. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Haltijaahaston asiakasrekisteri sisältää asiakkaan perustiedot:  sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, ja sähköpostiosoite. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan henkilön maksaessa joukkorahoitusvastikkeen tai henkilön tilatessa Haltijarahaston uutiskirjeen.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton ja se tulee lähettää kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalla henkilölle. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Omia tietoja voi pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan tai poistamaan.