Tiedote 19.3.2020

Kurjen maatilan pellonvuokrasopimus päättyy!

 

 Alkanut vuosi on ollut paineinen ja vaikea maailmanlaajuisesti. Muutoksen energiat ovat tuntuneet konkreettisina monen elämässä. Kurjen tilan ja sen naapurissa sijaitsevan (Biodynaamisen viljelyn säätiön alaisen) Kurkirahaston Haltijan tilan peltoja biodynaamisesti viljelevät Ira ja Ari Hellsten saivat helmikuun alussa tiedon, että Kurjen tila Oy ei enää jatkakaan peltojen (16 ha), navetan, pihaton ja lampolan vuokrasopimusta heidän kanssaan. Ira ja Ari ovat viljelleet Kurjen tilan peltoja biodynaamisesti vuodesta 2011. Tämän jälkeen on yritetty löytää tietä toisenlaiseen ratkaisuun tuloksetta ja 8.3.2020 Kurjen tila Oy:n hallitus teki virallisen päätöksen olla jatkamatta vuokrasopimusta heidän kanssaan 31.12.2020 jälkeen.

 

Kyseinen päätös on raskas takaisku Iralle ja Arille ja samoin koko biodynaamiselle liikkeelle. Tässä kohdassa Kurkirahaston työtä tukeneiden ja Maanhaltijoiksi ryhtyneiden panos nousee arvoon arvaamattomaan! Heidän ja Kurkirahaston ansiosta Kurjen biodynaamisen tilan nimissä tehtyä työtä ja biodynaamista viljelyä jatketaan Haltijan tilalla (10,5 ha) ja muilla vuokramailla (12 ha). 

 

Päätöksestä riippumatta työ paremman tulevaisuuden puolesta jatkuu. Painopiste siirtyy Kurjen tilalta Haltijan tilalle, josta jo aiemmin on suunniteltu tulevaisuuden oppimiskeskuksen sydäntä. Tämä työ jatkuu. Nyt tapahtuvat isot muutokset ohjaavat toimintaa siihen suuntaan, että Haltijan tilasta muodostuu uuden taloudellisen yhteistyön sykkivä sydän. Se millaista virtausta ja liikettä tämä sydän saa aikaan, tulee näkymään lähitulevaisuudessa.Yhtenä tavoitteena on muuttaa yhteisellä maalla harjoitettavaa maataloutta yhteisöllisempään suuntaan Osuuskunta Uusruukin avulla. Näin nykyisten viljelijöiden rinnalle on helpompi tulla työskentelemään, oppimaan, kasvamaan ja yhdessä kehittämään tulevaisuuden maataloutta, jatkojalostusta, hoivatyötä jne.

 

Yhteisöllisyyden voima muutoksentekijänä on nyt konkreettisena ja kirkkaana edessämme. Tämän voiman ylläpito ja ruokkiminen on meidän kaikkien yhteinen tahto ja tehtävä.

 

Ira ja Ari Hellstén, Kurjen maatila

Sari Kalliokoski, Kurkirahasto  (toiminnanjohtaja)

Jukka Jormola, Biodynaamisen viljelyn säätiö (hallituksen pj.)

Timo Kalliokoski, Osuuskunta Uusruukki (hallituksen pj.)