Osuuskunta Uusruukki: Miten osuuskunta liittyy hankkeeseen?

 Suomi on perinteisesti osuuskuntien maa. Osuuskunta on taloudellisen “assosiaation”, yhteenliittymän, perusmuoto. Kun varsinkin maaseudulla aikoinaan perustettiin yhteistyöhön perustuvia rinkejä, osuuskunta oli luonnollinen tapa luoda niille toimiva sosiaalinen ja lainopillinen kehys. Tällaisilla yksiköillä on ikääntyessään taipumus kasvaa, jolloin ne muuttavat luonnettaan.

 

Meillä on jäljellä enää oikeastaan nanhasta osuuskuntien kulta-ajasta vain jättimäisiä osuuskuntia, kuten S-Ryhmä ja Valio, joiden kohdalla voi kysyä, kuinka hyvin ne enää pystyvät palvelemaan alkuperäistä toiminta-ajatustaan. Uusien osuuskuntien nousu on jo alkanut ja globaalin talouden silmille viime aikoina nousseet ongelmat nostavat entisestään paikallisen talouden rakentamisen välttämättömyyttä.

 

Maanhaltijuus, Haltijan tila ja yhteisöllinen maanomistus, joita Kurkirahasto kehittää, luovat sen luonnonperustan ja yhteisön pohjan, johon yhteistyössä ja veljellisyydessä toimiva taloudellinen toiminta voi asettua palvelemaan ihmisten tarpeita. Osuuskunta Uusruukki on perustettu 2016 palvelemaan ihmisiä, jotka haluavat oman ammattinsa, osaamisensa, oppimisensa ja työn ilonsa kautta liittyä rakentamaan Haltijan Tilan ympärille syntyvää muutostalouden verkostoa.

 

Maatalous tarvitsee omassa erikoisasemassaan paljon jatkojalostukseen, oppimiseen, hoivaan, markkinointiin ja muihin ammatteihin liittyvää osaamista ja ihmisiä, jotta yhteistyöverkosta muodostuu aito ja toimiva. Osuuskunta kasvaa hankkeen mukana: niiden ihmisten kautta, jotka haluavat liittyä mukaan omalla toiminnallaan. Osuuskunta mahdollistaa KAIKILLE osallistumisen...

 

Me teemme tien jota kuljemme!

Osuuskunta Uusruukki on sateenvarjo-organisaatio, jonka alla ihmisten on mahdollista kehittää omia ideoitaan ja toimia matalalla kynnyksellä muutostalouden veljellisessä hengessä. Osuuskunta tarjoaa matalan kynnyksen niille, jotka haluavat vaikkapa talkoilla viikonlopun pientä korvausta vastaan, mutta se tarjoaa elämänmittaisen uramahdollisuuden niille, jotka ovat valmiita kehittämään omaa toimintaansa yhdessä Uusruukin antaman tuen kanssa.

 

Kuten Haltijan tilan tiekin on vasta alussa, on Uusruukkikin ottamassa vasta ensimmäisiä varsinaisia askeleita kokeiluvaiheen jälkeen. Meillä ei ole antaa valtavia aineellisia resursseja, mutta meillä on antaa joukko, jonka kanssa voi mennä yhdessä pitkälle parempaan tulevaisuuteen, juuri niillä tavoilla ja niillä askelilla, jotka me yhdessä päätämme ottaa.

 

Alkuvaiheessa siis osuuskunta palvelee Haltijan tilan viljelyä, sillä työskenteleviä ja tähän YTM:ään (yhteisön tukemaan maatalouteen) liittyviä tuottajia, jäseniä ja kaikkia kiinnostuneita ja aktiivisia. Olemme vakuuttuneita siitä, että vähitellen tähän alkutuotantoon alkaa liittyä samassa hengessä tuotettuja muita palveluita niiden innokkaiden toimesta, jotka haluavat oman osaamisensa ja mielenkiintonsa tuoda Uusruukin kautta paikalliseen reiluun muutostalouteen. Näin me voimme yhdessä tehdä tien, jota kuljemme!

 

www.uusruukki.com