Joukkorahoituskampanja 2020

Mitä saat vastineeksi?

Kun osallistut joukkorahoitukseen, sinusta tulee Maanhaltija ja olet säilyttämässä yhteistä maatamme viljeltynä ja elävänä sukupolvelta toiselle. Vastineeksi kampanjaan osallistuja saa Haltijataalereita, joilla hän pääsee osallistumaan Kurkirahaston järjestämiin tapahtumiin,  pääsee vierailemaan tilalla ja tutustumaan maahan eli tulee halutessaan osaksi tilan maanhaltijoiden yhteisöä. Maanhaltijat saavat vuosittain tietoa tilan toiminnasta, siitä mitä pellolla viljellään, mitä tilalla kehitetään ja mitä tilalla on tapahtunut kasvukauden aikana.

 

Haltijataalerit voi halutessaan myös myydä tai antaa lahjaksi toiselle.

 

Haltijataalereita saat seuraavasti:

100 euroa - 1 haltijataaleri (arvo 25 euroa)

200 euroa - 2 haltijataaleria

300 euroa - 3 haltijataaleria

400 euroa - 4 haltijataaleria

500 euroa - 5 haltijataaleria 

 

jne…

 

Askel kohti vastuullisempaa, kumppanuuteen perustuvaa maataloutta ja ruokaturvaa tulee olemaan Haltijan tilalle suunniteltu ensisijaisesti Maanhaltijoille suunnattu kumppanuusmaatalousmallia soveltava ruokayhteisö. Jos haluat suunnata tukeasi erityisesti tähän suuntaan, voit osallistua rahoitukseen ryhtymällä Kumppanuushaltijaksi. Myös aiempien joukorahoituskampanjoiden aikana sijoittamasi summa lasketaan tähän mukaan. Jos olet aiemmin osallistunut jo ja haluat päivittää osallistumisesi Kumppanuushaltija-tasolle, mainitse siitä vielä ostoskorissa.

Kaikille osallistuneille lähetetään osallistumisesta todisteeksi Haltijasertifikaatti. Haltijataalerit ja Haltijasertifikaatit postitetaan joukkorahoituskampanjan päätyttyä.

Kumppanuusmaatalusmalli (CSA)

Kumppanuusmaatalous syntyy kun ruokaa kuluttavat ja sitä tuottavat ihmiset keskenään yhteisön, jonka tarkoituksena on pitää huolta yhdessä maasta ja toisistaan. Viljelijän rooli on huolehtia maasta ja tuottaa ruokaa ja muut kantavat vastuun ruuantuotannon taloudesta. Tämä tarkoittaa taloudellisen riskin jakamista huonona vuotena ja yltäkylläisyyden jakamista runsaana satovuotena. Yleensä budjetti kasataan ennakkoon kerättävinä yhdessä sovittuina satomaksuina mutta jokainen yhteisö tietenkin suunnittelee toimintansa omalle yhteisölleen sopivaksi katsomalla tavalla.Tätä summaa vastaan yhteisön jäsenet saavat  satoa niin pitkään kuin sitä riittää.

 

Haltijan tilan yhteyteen ollaan aloittamassa tällaista vastuulliseen kumppanuuteen pohjautuvaa tuotantomallia.Haltijan tilan kumppanuusmaatalousmalli muotoutuu tulevan vuoden aikana  ja tavoitteena on käynnistää toiminta vuonna 2021.

 

Osuuskunta Uusruukki

Vastuulliseen kumppanuuteen pohjautuvaa tuotantomalli Haltijan tilalla tulee tarkoittamaan myös viljelyn toteuttamista uudella tavalla. Osuuskunta Uusruukki on perustettu 2016 palvelemaan ihmisiä, jotka haluavat oman ammattinsa, osaamisensa, oppimisensa ja työnilonsa kautta liittyä rakentamaan muutostalouden verkostoa alkutuotannon ympärille. Kurjen tilaa ja nyt Haltijan tilaa viljelevät Ira ja Ari Héllsten ovat jo pidempään miettineet miten osuuskunnan kanssa miten maatalous voitaisiin siirtää osuuskuntamuotoon. Nyt aika on kypsä aloittaa tuotannon siirtäminen yhteisölliseen pohjaan ja Osuuskunta Uusruukista tulee kumppanuusmaataloutta pyörittävä toimija jonka vastuuvilhelijöinä Ira ja Ari tulevat toimimaan. Uusi muoto mahdollistaa muidenkin alkutuotannosta ja jatkojalostuksesta kiinnostuneiden liittymisen mukaan. Lue lisää…

 

 

Voinko ostaa maanhaltijuuden lahjaksi?

Kyllä. Maanhaltijuuden voi antaa toiselle henkilölle tai organisaatiolle lahjaksi.

Miksi Kurkirahaston joukkorahoituskampanja on aloitettu? 

Kurkirahaston (ensimmäinen) tavoite oli ostaa  viljelysmaata Kurjen biodynaamisen tilan naapurista, Vesilahdesta, Pirkanmaalta. Nämä Kurjen biodynaamisella tilalla vuokralla olevat naapurin pellot tulivat myyntiin. Myyjän toiveena oli mahdollistaa biodynaamisen viljelyn jatkuminen tilallaan.

 

Peltomaan hinta on nykyisellään niin korkea, ettei viljelijä pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa. Siksi Kurkirahasto on luotu: kokoamaan yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat omalla panostuksellaan mahdollistaa uudenlaisen maanomistusmallin syntymisen. 

 

Mikä on vuoden 2020 kampanjan tavoite?

Kurkirahastolla on Haltian tilan ostoon liittyvää pankkilainaa jäljellä 113 174,32. Vuonna 2020 lainan lyhennykseen ja hoitokuluihin tarvitaan rahaa 9 544,42 euroa. Joukkorahoituskampanjan tavoitteena on saada kasaan vähintään lainanhoitoon tarvittava summa eli 10 000 euroa.

Mitä tapahtuu jos kampanjan tavoite ei täyty?

Mikäli joukkorahoituskampanjalla ei saada kokoon 10 000 euroa, käytetään lainan lyhentämiseen muita rahoituslähteitä kuten tapahtumien lipunmyyntiä ja pellonvuokratuottoja.

Voinko lahjoittaa rahaa maanhaltijuuden ostamisen sijasta?

Kyseessä ei ole rahankeräysluvan alainen varainhankinta, vaan vastikkeellinen joukkorahoituskampanja. Vastikkeeksi ostoksestaan jokainen osallistuja saa lippuja Kurkirahaston järjestämiin tapahtumiin ja pääsee halutessaan osaksi tilan maanhaltijoiden yhteisöä. 

 

Mikäli haluat tehdä rahalahjoituksen, katso ohjeet täältä….

Mitä edellisten joukkorahoituskampanjoiden varoilla on hankittu? 

 

Joukkorahoituskampanjan varoilla on ostettu Kurjen tilan naapurin eli Koivulan tilan peltolohkot, metsäalue ja piha-alueen tontti. Tämä tila on nyt nimetty Haltijan tilaksi.

 

Haltijan tilaan kuuluu 10,5 ha peltoa, metsää 4,5 ha ja tilakeskuksen piha-alue

 

Tilakeskuksen piha-alue on mukana kaupassa kahdesta syystä. Ensiksi, koska tilasta ei voitu enää lohkoa erillisiä tontteja. Vain koko maapohja oli mahdollista myydä ja muodostaa rakennusten alla olevasta alasta vuokrasopimus uuden maanomistajan eli Kurkirahaston kanssa. Tilakeskuksessa sijaitseva asuinrakennus jäi entiselle omistajalle ja maatalousrakennukset ostivat viljelijät Ira ja Ari Héllsten.

Ostettavien peltolohkojen aikajana tähän päivään

2014

Koivulan tilan 10,5 hehtaaria vuokrataan Kurjen biodynaamisen maatilan käyttöön maanomistajan toiveesta ja pelloilla alkaa siirtymävaihe luonnonmukaiseen ja biodynaamiseen viljelyyn.

2016

Pellot luomu- ja demeter-sertifioituja.  Maanomistaja ilmoittaa, että myy pellot mutta haluaisi niiden pysyvät biodynaamisesti hoidettuina. Yhteinen ratkaisun etsiminen alkaa.

2017

Aikataulut täsmentyvät ja maakauppa pitää saada valmiiksi 2018 vuoden kuluessa. Nykyinen omista jättää talonsa omaan omistukseensa, mutta myy tontin sen alta, maatalousrakennukset, pellot ja 4,5 ha metsää tilakeskuksen yhteydessä.  Nykyinen omistaja jäisi asumaan pitkäaikaiseen kotiinsa, säätiön omistamalle vuokratontille.


Onko verottaja kiinnostunut siitä että “ostin palan maata”?

Ei. Osallistut joukkorahoituskampanjaan ja saat siitä vastikkeeksi oikeuden osallistua maanhaltijoiden tapahtumiin, tulla kursseille tai muun vastikkeen kuten kukkapellon tai omenapuun haltijuuden. Tämä lasketaan tavalliseksi kulutushyödykkeeksi. Biodynaamisen viljelyn säätiö ostaa maan eikä osallistujista ei missään vaiheessa tule maanomistajia.