Miksi maa säätiön omistukseen?

 Peltomaan hinnannousun myötä on maataloudessa jouduttu tilanteeseen, jossa viljelijä ei pysty ostamaan maata pelkästään pellon tuotolla, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa. Tilanne hankaloittaa nykyisten viljelijöiden toimintaa sekä uusien viljelijöiden alkuun pääsyä. Olemme siis nykyisessä taloudellisessa rakenteessa eläessämme tulleet tilanteeseen, jossa alkutuottaja, maanviljelijä, on koko talousketjun hintapaineen alimpana ja joutuu samalla tyydyttämään maksimaalista tuotto-odotusta.

 

Biodynaamisen viljelyn säätiö haluaa olla mukana mahdollistamassa ja lisäämässä biodynaamista viljelyä ja etsimässä uudenlaisia ratkaisuja maatalouden pääomavaltaisuuden vähentämiseen. Siksi me olemme asettaneet tärkeysjärjestyksessä korkealle uusien maanomistustapojen sekä yhteisöllisen ja ekologisesti kestävien tuotantotapojen kehittämisen.

Säätiö, osaavat ja halukkaat biodynaamisen tilan viljelijät ja ryhmä aktiivisia henkilöitä päätyivät yhdessä siihen, että halutessamme säilyttää maan hyvin hoidettuna seuraaville sukupolville ja poistaa maalta kauppatavaran laatu, on säätiöpohjainen omistus paras ratkaisu. Säätiö voi yleishyödyllisenä toimijana huolehtia siitä, että maa pysyy yhteisön oikeutena, eikä se ole enää myytävissä ja ostettavissa. Säätiön omistukseen siirtyvää maata ei seuraavan sukupolven tarvitse enää ostaa. Säätiö huolehtii siitä, että maata hoidetaan tulevaisuudessakin biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. Sääntöjensä mukaisesti.

Tätä tarkoitusta varten Biodynaamisen viljelyn säätiö on perustanut Haltijarahaston (ent. Kurkirahasto). Se kokoaa yhteen paikallisesti ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat omalla panostuksellaan mahdollistaa uudenlaisen maanomistusmallin syntymisen. Samalla muodostuu uusi yhteisö, jolle on tärkeää maan hoitaminen ja paikallinen ruoantuotanto! Koska “elämä on paikallista”, säätiö tarvitsi alaisuuteensa paikallisen toimijan, joka käytännössä hoitaa tällä alueella omavoimaisesti tätä hanketta. Tämä on säätiön alainen, oma rahasto, Haltijarahasto!

 

Edellä mainittujen aloitteellisten joukko toivoo, että yhä suurempi joukko liittyy tämän maanomistuksen uudistusprosessin myötä niin, että ne,  joilla jo on suhde tilaan, voivat kokea sen jatkossa syventyvän ja että ne, jotka tulevat uusina mukaan, tulevat mukaan koko olemuksellaan. Jos voidaan sanoa, että lasta kasvattamaan tarvitaan koko kylä - tarvitaan elävän maatilan kehittämiseen koko yhteisö. Maatilan perustana on maa ja maisema, johon se asettuu ja sen täyttävät toiminnallaan ihmiset, eläimet ja kasvit.

 

Maa ei voi olla kauppatavara, vaan se voidaan nähdä yhteisöllisenä resurssina, jonka saatavuus ja käyttöoikeudet hallinnoidaan sosiaalisella yhteistyöllä. Pääoma, jota maakin on, voidaan nähdä koko talouselämän ”perustana” ja se tulisi saattaa mahdollisimman luovaan ja tuotteliaaseen tilaan.

Biodynaamisen viljelyn säätiö

Biodynaamisen viljelyn säätiön sr on perustanut Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry saamansa testamenttilahjoituksen turvin vuonna 1998.  Säädekirja määrittelee säätiön tarkoitukseksi edistää biodynaamista viljelyä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 

1) Tukee biodynaamiseen viljelyyn liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa

VIITE: 98782

2) Tukee biodynaamisen viljelyn koulutusta ja opiskelua

VIITE: 98795

3) Tukee biodynaamisen viljelyn mallitilatoimintaa

VIITE: 98805

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin. Säätiö voi harjoittaa myös tarkoituksensa toteuttamiseen ja sen rahoittamiseen liittyvää liiketoimintaa. Jos haluat tukea pienen, mutta pirteän säätiömme toimintaa, voit osallistua haluamallasi summalla rahankeräykseemme. Voit joko osoittaa (“korvamerkitä”) lahjoituksesi johonkin edellä mainituista tukikohteista valitsemalla maksuusi niiden oman viitenumeron tai siirtää lahjoituksesi tilillemme yleisellä viitteellä 9878.

 

Tili: Biodynaamisen Viljelyn Säätiö sr

NDEAFIHH, FI43 1019 3000 2091 6

 

Rahankeräystiedot:

Rahankeräyksen saaja on Biodynaamisen viljelyn säätiö-Stiftelsen för biodynamisk odling sr.

Luvan myöntäjä on Poliisihallitus, joka on myöntänyt valtakunnallisen keräysluvan (poislukien Ahvenanmaan). Luvan numero on RA/2019/782 ja se on myönnetty 19.8. 2019.

Keräyksen toimeenpanoaika on 1.11. 2019-31.10. 2021. Kerätyt varat käytetään tämän säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiöllä on kolme tarkoitusta:

-Biodynaamiseen viljelyyn liittyvän tutkimuksen ja julkaisutoiminnan tukeminen

-Biodynaamisen viljelyn koulutustoiminnan ja opiskelun tukeminen

-Biodynaamisen viljelyn mallitilatoiminnan tukeminen

 

Käytämme kertyneet varat viimeistään vuonna 2022. Biodynaamisen viljelyn säätiö suorittaa keräyksen omin voimin.

Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitus

Biodynaamisen viljelyn säätiö on kotimainen organisaatio, jonka tehtävä on edistää biodynaamista viljelyä. Säätiö oli luonnollinen valinta hankkeen katto-organisaatioksi. Säätiön hallitus päätti ryhtyä joukkorahoituskampanjan lailliseksi kerääjäksi ja perustaa alaisuuteensa paikallisen rahaston, Haltijarahaston. 

 

Biodynaamisen viljelyn säätiön hallituksen jäsenet ovat Jukka Jormola (puheenjohtaja), Ira Hellsten, Timo Kalliokoski, Ulla Räsänen-Virtanen,  Liisa Hertell, Galina Kallio ja Erkki Airikkala.