· 

Etsimme maanhaltijoita

 

Haluaisitko sinä olla mukana luomassa ja mahdollistamassa uudenlaista maanomistuksen mallia?  Etsimme tärkeään tulevaisuushankkeeseen osallistujia ja tukijoita, eli tulevaisuuden mahdollistajia, “maanhaltijoita”.

Peltomaan hinnan nousun myötä  on maataloudessa jouduttu tilanteeseen, jossa viljelijä ei pysty ostamaan maata pelkästään pellon tuotolla, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa. Tilanne hankaloittaa nykyisten viljelijöiden toimintaa sekä uusien viljelijöiden aloittamista. Peltomaan hankintaan liittyvään ongelmaan on törmätty myös Kurjen biodynaamisella tilalla, Vesilahdessa, jossa heillä vuokraviljelyssä olevat naapurin pellot ovat nyt myynnissä. Ilman peltojen ostamista Kurjen biodynaamisen tilan peltoala pienenee, eikä tuotanto ei voi kehittyä vastaamaan kasvavaa kysyntää. Myös myyjän toiveena on mahdollistaa biodynaamisen viljelyn jatkuminen tilallaan.

Miten pellon biodynaaminen viljely voidaan turvata?

Kurjen biodynaamisen tilan viljelijät, ryhmä aktiivisia henkilöitä sekä Biodynaamisen viljelyn säätiö, ovat yhdessä pohtineet toimintatapoja. Johtopäätöksenä on, että halutessamme säilyttää maa hyvin hoidettuna seuraaville sukupolville ja poistaa maalta kauppatavaran laatu, on säätiöpohjainen omistus paras ratkaisu. Säätiö voi yleishyödyllisenä toimijana huolehtia siitä, että maa pysyy yhteisön oikeutena, eikä se ole enää myytävissä ja ostettavissa. Säätiön omistukseen siirtyvää maata ei seuraavan sukupolven tarvitse enää ostaa. Säätiö voi huolehtia siitä, että maata hoidetaan tulevaisuudessakin biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti.

 

Säätiöllä kohti tulevaisuutta

Biodynaamisen viljelyn säätiölläkään ei ole nykyisellään varoja maan ostoon, mutta se haluaa olla mukana mahdollistamassa ja lisäämässä biodynaamista viljelyä ja olla etsimässä uudenlaisia ratkaisuja maatalouden pääomavaltaisuuden vähentämiseen, tässä tapauksessa yhteistyössä nykyisen viljelijän ja myyvän osapuolen kanssa. 

 

Tätä tarkoitusta varten Biodynaamisen viljelyn säätiö on perustanut Kurkirahaston, kokoamaan yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat omalla panostuksellaan mahdollistaa uudenlaisen maanomistusmallin syntymisen. Samalla muodostuu uusi yhteisö, jolle on tärkeää maan hoitaminen ja paikallinen ruoantuotanto!  “Elämä on paikallista”, siksi säätiö tarvitsi alaisuuteensa paikallisen toimijan, joka käytännössä hoitaa tällä alueella omavoimaisesti tätä hanketta.

 

Yhdessä saamme aikaan

Kurkirahasto kerää parhaillaan joukkorahoituskampanjalla varoja viljelysmaan ja tuotantotilojen ostamiseen. Kaupan jälkeen maa siirtyy säätiön omistukseen ja maa pysyy tulevaisuudessakin biodynaamisesti viljeltynä, viljelijäsukupolvelta toiselle.  Ensin pellot ja tuotantotilan vuokrataan Kurjen biodynaamiselle tilalle ja kun he siirtyvät eläkkeelle, etsii rahasto uuden vastuuviljelijän jatkamaan. Joukkorahoitus on vahvassa nousussa oleva tapa rahoittaa yhteisölle tärkeitä asioita kokoamalla vuolas virta pienistä puroista. Kun yhdessä koemme, että tärkeä asia kaipaa toteutuakseen osallistumistamme, voimme yhdessä saada paljon aikaan. Toivomme, että kaikille Kurkirahastoon mukaan lähtijöille syntyisi kokemus liittymisestä maahan. Yhdessä hankimme maan säätiölle ja annamme sen omistautuneille viljelijöille hoidettavaksi biodynaamisen viljelyn periaattein

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää: www.kurkirahasto.fi